MERISTO - Herbicide | Syngenta Belgie

You are here

MERISTO

Laatste update:
30.08.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10406P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, SP1, P337+P313, P280, P391