You are here

LUMICA 100, Herbicide

LUMICA 100

Laatste update:
08.03.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10098P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361, EUH401, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P391, P305+P351+P338, P263, P337+P313, SP1