You are here

INSSIMO, Fungicide

INSSIMO

Laatste update:
22.11.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Chrysanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Chrysanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H315, H335, H361, H317, EUH401, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P308+P313, P305+P351+P338, P261, P280, P333+P313, P337+P313, P302+P352, P391, SP1