INSSIMO - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

INSSIMO

Laatste update:
05.09.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10394P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Chrysanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Chrysanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Chrysanthellum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, H361, H317, EUH401, H319, H410, H315

Voorzorgsmaatregelen

  • P333+P313, P261, P391, P302+P352, P280, P308+P313, P305+P351+P338, P337+P313, SP1