You are here

INSEGAR, Insecticide

INSEGAR

Laatste update:
31.10.2014

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8812P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H351, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P272, P308+P313, P273, P363, P391, P501, P201, P270, SP1, P280, P102