ACTARA - Insecticide | Syngenta Belgie

You are here

ACTARA, Insecticide

ACTARA

Laatste update:
19.09.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9916P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
19.12.2018

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

sierplanten (niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) (ornamental herbaceous plants)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, SP1, P273, P391, P102, P270