LECAR - Herbicide | Syngenta Belgie

You are here

LECAR, Herbicide

LECAR

Laatste update:
06.06.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9777P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2019

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht) (Brassica oleracea var. sabellica Brassica oleracea var. palmifolia)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Cichorei (open lucht) (Cichorium intybus var. sativum)

Knolbegonia (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Begonia spp.)

Koolraap (open lucht) (Brassica napus subsp. rapifera)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P337+P313, P261, P305+P351+P338, P280, P302+P352, SP1, P333+P313