You are here

ELUMIS, Herbicide

ELUMIS

Laatste update:
27.08.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10383P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
OD (OLIE DISPERSIE)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H400, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P391, SP1