You are here

CALARIS, Herbicide

CALARIS

Laatste update:
30.01.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9501P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H302, EUH401, H373, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P308, SP1, P391, P330, P301, P311