You are here

BANVEL, Herbicide

BANVEL

Laatste update:
29.05.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7954P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Braakland (open lucht) (fallow)

Grasland-weiland (open lucht) (grassland)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H412, EUH401, H319, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P273, P102, P305+P351+P338, P280, P337+P313, P501