You are here

BANVEL, Herbicide

BANVEL

Laatste update:
29.05.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7954P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Braakland (open lucht) (fallow)

Grasland-weiland (open lucht) (grassland)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, EUH210, H412

Voorzorgsmaatregelen

  • P337+P313, P501, P102, P305+P351+P338, P280, P270, P273