You are here

AXEO

Laatste update:
03.04.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9603P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2027

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Wintertriticale (open lucht) (triticale x secale (winter))

Wintertriticale (zaadproductie) (triticale x secale (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

Zomergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H361, H335, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1, P263, P261, P302+P352, P308+P313, P280