You are here

GARDO GOLD, Herbicide

GARDO GOLD

Laatste update:
29.06.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9438P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Sorghum (open lucht) (Sorghum bicolor)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H351, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P391, P280, P305+P351+P338, P308+P313, P302+P352, P261