You are here

LIROTECT SUPER, Fungicide

LIROTECT SUPER

Laatste update:
08.03.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7989P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelpootgoed (na-oogst) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H318, H302, EUH208, H410, EUH210, EUH401, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P363, P311, P280, P308, SP1, P273, P330, P301, P102, P201, P270, P501, P391, P272, P305+P351+P338