You are here

FUBOL GOLD, Fungicide

FUBOL GOLD

Laatste update:
28.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9475P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Bosuien (lente-ui) (open lucht) (Allium fistulosum/ A. cepa)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht) (Borago officinalis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H361, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P308, P391, SP1, P263, P311, P261, P302+P352