You are here

CHEROKEE, Fungicide

CHEROKEE

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9698P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspo-emulsie (SE)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2019

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterrogge (Secale cereale (Winter))

Winterspelt (Triticum spelta (Winter)

Wintertarwe

Wintertarwe (Triticum aestivum (Winter))

Wintertriticale (Triticum x Secale (Winter))

Zomergerst (Hordeum vulgare (Spring))

Zomerrogge (Secale cereale (Spring))

Zomertarwe

Zomertarwe (Triticum aestivum (Spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H335, H351, H410, H319, H360, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, SP1, P261, P391, P263, P311, P308, P280, P302+P352