You are here

CHEROKEE, Fungicide

CHEROKEE

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9698P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SE (Suspo-emulsie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2019

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Winterrogge (zaadproductie) (Secale cereale)

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Wintertriticale (open lucht) (triticale x secale (winter))

Wintertriticale (zaadproductie) (triticale x secale (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH401, H360, H335, H317, H351, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P302+P352, SP1, P261, P263, P391, P305+P351+P338, P308, P311