You are here

CELEST, Fungicide

CELEST

Laatste update:
16.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9269P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van winterspelt (Triticum spelta (winter))

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van zomerrogge (Secale cereale)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H411, EUH210, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P501, P270, SP1, P102, P273, P391