You are here

CARIAL STAR, Fungicide

CARIAL STAR

Laatste update:
26.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10200P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, EUH208, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P270, SP1, P273, P391, P501