You are here

AMISTAR OPTI, Fungicide

AMISTAR OPTI

Laatste update:
13.08.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9493P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Winterrogge (zaadproductie) (Secale cereale)

Winterspelt (open lucht) (Triticum spelta (winter))

Winterspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H335, H410, H351, EUH401, H318

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P391, P261, SP1, P308, P311, P403+P233, P280, P305+P351+P338