You are here

FORCE EVO, Insecticide

FORCE EVO

Laatste update:
22.06.2021

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11000P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
GR (Granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P1, P280, P284, SP1