You are here

FORCE 1,5 GR, Insecticide

FORCE 1,5 GR

Laatste update:
22.11.2019

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10911P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
GR (Granulaat)

Hennep (open lucht) (Cannabis sativa)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Tabak (open lucht) (Nicotiana tabacum)

Voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P284, P280, P261, P311, SP1, P391, P304