You are here

FORCE, Insecticide

FORCE

Laatste update:
22.11.2019

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7744P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Zaaizaden van cichorei (Cichorium intybus var. sativum)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van winterspelt (Triticum spelta (winter))

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van witloof en roodloof (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH066, H304, EUH210, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, SP1, P261, P501, P391, P301+P310, P270, P102, P302+P352, P273, P331, P2