EVOLYA - Herbicide | Syngenta Belgie

You are here

EVOLYA

Laatste update:
30.08.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10380P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H251

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P410, P391, SP1, P235