You are here

EVOLYA, Herbicide

EVOLYA

Laatste update:
08.03.2021

Herbicide

Registratienummer: 
10380P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361, H251, H373, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P308, P280, SP1, P235, P410, P263, P313