You are here

ELUMIS, Herbicide

ELUMIS

Laatste update:
14.06.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10383P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
OD (OLIE DISPERSIE)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H361

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P263, P391, SP1, P308, P313