ELATUS PLUS - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

ELATUS PLUS

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10601P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Winterspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Wintertriticale (open lucht) (triticale x secale (winter))

Wintertriticale (zaadproductie) (triticale x secale (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

Zomergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (spring))

zomerhaver (open lucht) (Avena sativa (spring))

Zomerhaver (zaadproductie) (Avena sativa)

zomerrogge (open lucht) (Secale cereale (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H318, H317, H335, H332, H410, EUH066, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P304+P311, P305+P310, P261, P333+P313, P280, SP1, P301, P305, P311, P330, P391, P302+P352, P301+P311, P301+P330, P304, P310, P305+P351+P338