ELATUS PLUS - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

ELATUS PLUS

Laatste update:
15.02.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10601P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

graszaadteelt (open lucht) (grass culture (seeds production))

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

Winterhaver (zaadproductie) (Avena sativa)

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Winterrogge (zaadproductie) (Secale cereale)

Winterspelt (open lucht) (Triticum spelta (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H318, H317, H335, H332, H410, EUH066, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P304+P311, P305+P310, P261, P333+P313, P301+P311, P301+P330, P301, P305, P311, P330, P391, P302+P352, P280, SP1, P304, P310, P305+P351+P338