You are here

DUAL GOLD, Herbicide

DUAL GOLD

Laatste update:
15.01.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9244P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht) (Brassica oleracea var. sabellica Brassica oleracea var. palmifolia)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Cichorei (open lucht) (Cichorium intybus var. sativum)

Knolbegonia (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (Begonia spp.)

Koolraap (open lucht) (Brassica napus subsp. rapifera)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P352, P305, P391, P351, P338, P313, P337, P280, P302, P261, P333