DEFI - Herbicide | Syngenta Belgie

You are here

DEFI, Herbicide

DEFI

Laatste update:
31.03.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7864P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

Bieslook (consumptie bladeren) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

Bonenkruid (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Satureja hortensis)

Bonenkruid (consumptie bladeren) (open lucht) (Satureja hortensis)

Boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (trees and shrubs nursery)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, H317, H410, H315, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P280, P331, P301+P310, SP1, P391, P305+P351+P338