CITADELLE - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

CITADELLE

Laatste update:
03.06.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9580P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H360, H351, H318, H317, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P263, SP1, P261, P391, P280, P302+P352, P308, P403+P233, P311