You are here

CHORUS, Fungicide

CHORUS

Laatste update:
08.09.2020

Fungicide

Registratienummer: 
8728P/B
Samenstelling: 
Chemical Family:
None given
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamental trees and shrubs)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1, P280