You are here

CELEST, Fungicide

CELEST

Laatste update:
04.03.2021

Fungicide

Registratienummer: 
9269P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)

zaaizaden van erwten (Pisum sativum)

Zaaizaden van kekererwten (Cicer arietinum)

Zaaizaden van lupine (Lupinus sp.)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van stamslabonen (princesse-, snijbonen) (Phaseolus vulgaris)

Zaaizaden van viciabonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (Vicia faba)

Zaaizaden van vlas (Linum usitatissimum)

Zaaizaden van winterdurum (Triticum durum)

Zaaizaden van wintereenkoorn (Triticum monococcum subsp. monococcum)

Zaaizaden van winteremmer (Triticum turgidum subsp. dicoccon)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H411, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1, P280