You are here

CASPER, Herbicide

CASPER

Laatste update:
08.12.2020

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9964P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1