You are here

CAMIX, Herbicide

CAMIX

Laatste update:
23.03.2020

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10448P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SE (Suspo-emulsie)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, SP1, P333+P313, P261, P302+P352, P391