You are here

CALLISTO, Herbicide

CALLISTO

Laatste update:
08.03.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9308P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H410, H361

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P280, P305+P351+P338, SP1, P337+P313, P263