You are here

CALARIS, Herbicide

CALARIS

Laatste update:
29.07.2021

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9501P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H361, EUH401, EUH208, H373, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P311, P263, P301+P330+P311, P330, SP1, P301, P391