BANVEL - Herbicide | Syngenta Belgie

You are here

BANVEL, Herbicide

BANVEL

Laatste update:
08.12.2020

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7954P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Braakland (open lucht) (fallow)

Grasland-weiland (open lucht) (grassland)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H412, EUH401, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P305+P351+P338, P337+P313