You are here

BANVEL, Herbicide

BANVEL

Laatste update:
08.12.2020

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7954P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Braakland (open lucht) (fallow)

Grasland-weiland (open lucht) (grassland)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H412, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P305, P351, P313, P280, P338, P337, SP1