You are here

AXEO, Beschermstof,

AXEO

Laatste update:
22.11.2019

Beschermstof,

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9603P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Spelt (zaadproductie) (Triticum spelta)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

Wintergerst (zaadproductie) (Hordeum vulgare (winter))

Winterspelt (open lucht) (Triticum spelta (winter))

Winterspelt (zaadproductie) (Triticum spelta (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (zaadproductie) (Triticum aestivum (winter))

Wintertriticale (open lucht) (triticale x secale (winter))

Wintertriticale (zaadproductie) (triticale x secale (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H335, H317, H361, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P302, P352, P313, P280, P308, P261, P263, SP1, P391