AMPHORE PLUS - Fungicide | Syngenta Belgie

You are here

AMPHORE PLUS

Laatste update:
01.07.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10269P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, EUH208, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1