You are here

AMPHORE PLUS, Fungicide

AMPHORE PLUS

Laatste update:
08.12.2020

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10269P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH208, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P391