You are here

AMPHORE FLEX, Fungicide

AMPHORE FLEX

Laatste update:
11.06.2020

Fungicide

Registratienummer: 
10424P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamental trees and shrubs)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals)

sierplanten (niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) (ornamental herbaceous plants)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, H373, H410, H317, H361

Voorzorgsmaatregelen

  • P301, P308, P263, P261, P311, P352, P330, P280, SP1, P391, P302