You are here

AMISTAR, Fungicide

AMISTAR

Laatste update:
29.06.2020

Fungicide

Registratienummer: 
8898P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia / Cichorium intybus var. foliosum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia / Cichorium intybus var. foliosum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht) (Brassica oleracea var. sabellica Brassica oleracea var. palmifolia)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Anethum graveolens)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anethum graveolens)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, SP1, P391