You are here

Rassenproef bloemkool industrie (tweede vrucht) 2018

Koolgewassen
19.03.2019
Syngenta Java

De droogte zette in 2018 de tweede vrucht bloemkool onder druk. In deze omstandigheden sprongen enkele rassen in het oog. Giewont blijft een topvariëteit. Ook David legt zeer goede eindcijfers voor.

Het nieuwe ras Java lijkt de concurrentie aan te kunnen met de standaardrassen.

David geeft zeer goede resultaten in het vroege segment van de tweede vrucht bloemkool. Bij de middelvroege rassen doet Gohan het goed maar vooral Java springt in het oog met een zeer mooie kwaliteit en een goed opbrengstpotentieel. Bij de middellate rassen geven Toledo en Freebel bevredigende resultaten. Bij de rassen die veel groeidagen nodig hebben blijft Giewont bevestigen met een zeer goede opbrengst en een goede rooskwaliteit.

Droogte geeft oogstverschuiving en meer gekloven kolen

De tweede vrucht industriebloemkool van 2018 werd geteisterd door de langdurige droogte. Veel plantingen kenden een groeistilstand waardoor de koolaanleg en de oogst veel later dan gepland startte. Telers vroegen zich eind september - half oktober zelfs af of de rassen met veel groeidagen überhaupt nog geoogst gingen worden. Er moest heel veel worden beregend om een goede kwaliteit te garanderen. Als we nu terugkijken op deze teelt zien we dat alles nog behoorlijk goed is gekomen. Bij het oogsten van de laatste rassen uit deze proef was het al duidelijk frisser, waardoor de kwaliteit net iets makkelijker kon worden gehandhaafd. Fortaleza, HZ 10-946, Freebel en Durok vormden in dit bijzondere seizoen meer gekloven kolen dan normaal.

Deze proef werd aangelegd door Inagro en het PCG op respectievelijk een rijke zandleem- en een zandbodem. Er werd geplant in de eerste week van juli en op beide locaties startte de oogst in de tweede week van oktober. De oogst liep door tot ruim half november. Het proefperceel werd bij Inagro meermaals beregend tijdens de teelt en het gewas bleek zeer fors ontwikkeld. De producties lagen op deze locatie dan ook zeer hoog, met weinig significante verschillen tussen de rassen. Op het PCG werd er alleen beregend in de periode van de koolvorming. We bespreken de rassen in volgorde van gemiddelde vroegheid.

Proefresultaten bloemkool België: Java verrast niet!
Door de droogte verschoof de oogst van de tweede vrucht, maar al bij al kon er van veel rassen nog een zeer mooie kwaliteit worden geoogst.

Geen verrassingen bij de vroegste rassen

David was met een gemiddelde van 97 groeidagen het vroegste ras in deze proef. De opbrengst was goed, de kwaliteitsverdeling zeer goed. De maatsortering van de roosjes bleek net iets grover dan gemiddeld. Op basis van de stand van het gewas zou je deze goede resultaten niet voorspeld hebben. Het bladvolume was beperkt, de bladstand vlak en de zelfdekkendheid slecht.

Clarina lag alleen in proef op het PCG. De opbrengst haalde niet het gemiddelde van de proef. Het gewas was onvoldoende ontwikkeld met een zeer slechte zelfdekkendheid tot gevolg. Clarina was zeer graterig en vertoonde veel vergeelde bladeren onderaan. De koolkwaliteit was navenant. Als Clarina beter weggroeit dan zijn er ook in de tweede vrucht goede resultaten te halen.

HZ 10-948 behaalde een goede productie en de gewasstand was nog behoorlijk maar de koolkwaliteit kon beter. De kolen waren dikwijls te zacht en gaven te snel losse roosjes op de onderste krans. De roosjes waren ook te zacht. Bovendien bleken ze behoorlijk gevoelig voor roodverkleuring. Dit ras is sterk tegen valse meeldauw.

Proefresultaten bloemkool België: Java verrast niet!

Java scoort zeer goed in het middelvroege segment

Fortaleza is een vroege variëteit die een hoge gemiddelde opbrengst gaf. De aangevoerde kwaliteit was beter op Inagro dan in de proef van het PCG, hier lag het tonnage in de klasse AA + A beneden het gemiddelde. Het gewas oogde uniform, vertoonde weinig of geen geel blad en bleef onderaan goed gesloten. Er was wel wat aantasting door valse meeldauw. De vaste kolen vormden niet snel losse rozen maar regelmatig werden gekloven kolen gesneden en wat droge roosjes waargenomen.

HZ 10-946 haalde de op één na laagste opbrengst op het PCG en bij Inagro bleef de opbrengst onder het gemiddelde steken. De kwaliteitsverdeling was niet goed. Het gewas kon zich niet volledig ontwikkelen en oogde wat minder uniform met een zeer vlakke bladstand. De koolkwaliteit was alleen in de eerste oogstbeurten redelijk goed, daarna ging de kwaliteit snel achteruit. De kolen waren vrij onregelmatig, niet bolrond en sporadisch wat gekloven. De kolen vormden snel losse roosjes, waren te gevoelig voor roodverkleuring en te zacht. Sporadisch werden wat droge roosjes en een heel klein beetje mos waargenomen. Sterk tegen valse meeldauw.

Gohan is eveneens een middelvroeg ras met een goede opbrengst en goede tot zeer goede kwaliteitsverdeling. Het goed ontwikkelde gewas oogde mooi uniform en gezond bij de oogst. Bij Inagro werd een beetje valse meeldauw waargenomen. De crèmekleurige, vaste kolen vormden weinig of geen losse roosjes en er werden geen gekloven kolen waargenomen. De roosjes waren hard maar er werd wat verkleuring van de roossteeltjes vastgesteld.

Java (SGC3083) is een nieuw ras dat op beide locaties een zeer goede kwaliteit afleverde. Java behaalde op het PCG de hoogste opbrengst. Ook bij Inagro lag de productie 
met meer dan 44 ton/ha zeer hoog. Het gewas oogde gezond met weinig valse meeldauw, weinig of geen vergeeld blad en een vrij vlakke bladstand. De bolronde en zeer vaste kolen hadden een goede kleur en waren goed gesloten onderaan. Er werden geen losse roosjes of gekloven kolen gevormd. Java had een zeer witte inwendige kleur zonder groene schijn op de roossteeltjes. Dit ras heeft het dus bijzonder goed gedaan en lijkt zeer beloftevol.

Canopus gaf met 43,3 ton/ha bij Inagro de laagste opbrengst in proef. Op het PCG werd de gemiddelde opbrengst net niet gehaald. De kwaliteit was niet denderend. Het uniforme en opgerichte gewas was nochtans goed ontwikkeld. Canopus bleek wel graterig onderaan en vertoonde wat valse meeldauw. De mooi witte kolen gaven een beetje losse roosjes en verkleurden soms rood. De vastheid van de kolen was nog behoorlijk maar de roosjes waren toch vrij zacht. Op de roossteeltjes zat een lichtgroene schijn.

Proefresultaten bloemkool België: Java verrast niet!

Toledo en Freebel voldoen in middellate segment

Liberty lag alleen in proef op het PCG en liet daar een relatief lage opbrengst optekenen. Bij de eerste oogst waren de kolen nog zeer vast, maar dat verminderde snel bij de latere oogstbeurten. De zeer witte kolen bleken niet gevoelig voor roodverkleuring maar waren zeer onregelmatig gevormd, bonkig en zeer graterig onderaan. Sporadisch werd een beetje mos waargenomen.

Toledo haalde op beide locaties een goede gemiddelde opbrengst en leverde een goede kwaliteit af. De vrij mooi gevormde en vaste kolen waren crèmekleurig maar vormden weinig losse roosjes en hadden geen last van kloven en roodverkleuring. De roosjes waren hard met een mooie witte inwendige kleur. Toledo had een uniform gewas met een goed gesloten onderzijde dat sterk bleek tegen tipburn en geen valse meeldauw vertoonde.

Proefresultaten bloemkool België: Java verrast niet!
Enkele rassen vormden in dit bijzondere seizoen meer gekloven kolen dan normaal.

SGC2099 haalde op het PCG de op twee na laagste opbrengst terwijl bij Inagro met dit ras bijna de gemiddelde opbrengst werd bereikt. Vooral bij de latere oogstbeurten had dit ras last van gekloven kolen als er zwaardere gewichten werden gesneden. Toch is de rooskwaliteit zeker in orde. Tot op het moment dat de kolen begonnen te barsten was de koolvorm goed. De vaste kolen hadden een mooie kleur met een goed gesloten onderzijde. Er werden geen of weinig losse roosjes gevormd en er werd geen roodverkleuring waargenomen. Uniform, goed ontwikkeld gewas met
een vlakke bladstand dat sterk bleek tegen tipburn en vergeelde bladeren maar veel valse meeldauw vertoonde. Het zaadbedrijf gaat niet verder met dit ras.

Freebel haalde op beide locaties net niet de gemiddelde opbrengst. Op het PCG werd nog een behoorlijke goede kwaliteit geoogst terwijl bij Inagro de kwaliteitsverdeling ondermaats was. Dit ras leverde een goed gevormde en redelijke vaste kool met een goed gesloten onderzijde. Er werden echter veel gekloven kolen gesneden. De vrij harde roosjes hadden een mooi witte inwendige kleur. Freebel vormde een opgericht gewas dat minder goed zelfdekkend was maar was gezond met weinig vergeeld blad en weinig valse meeldauw.

Proefresultaten bloemkool België: Java verrast niet!

Giewont blijft referentie ondanks lange groeiduur

Durok (CLX 33712) gaf een hoge gemiddelde opbrengst op het PCG en de op één na hoogste opbrengst bij Inagro maar de kwaliteit kelderde door te veel roodverkleuring en te veel gekloven kolen. Durok leverde zeer mooi witte en zeer vaste kolen met een sterk gesloten onderzijde. Er werden geen of weinig losse roosjes gevormd. Sporadisch kwam er een beetje mos voor. De roosjes waren hard met een egaal witte inwendige kleur. Durok vormde makkelijk gewas en stond uniform en opgericht bij de oogst. Sterk zelfdekkend en niet graterig onderaan, wel gevoelig voor valse meeldauw. Durok was zeer hard om te snijden.

Gieflor (SV8542AC) had enkele groeidagen minder nodig dan Giewont en gaf de hoogste opbrengst bij Inagro en de laagste opbrengst op het PCG. De kolen waren wat zachter en de  oosstructuur te los. Gieflor had een mooie kleur en bleek sterk tegen kloven en roodverkleuring. Ook de roosjes hadden een mooie inwendige kleur. Zeer mooi gewas dat geen valse meeldauw vertoonde en sterk bleek tegen tipburn.

Proefresultaten bloemkool België: Java verrast niet!
Ondanks de moeilijke groeiomstandigheden behaalden heel wat rassen een mooie inwendige kwaliteit.

Giewont had net geen 130 groeidagen nodig, op beide locaties een zeer goede opbrengst en een goede kwaliteitssortering. Kenmerkend waren de zeer vaste, witte kolen met een goed gesloten onderzijde. Er werden geen gekloven kolen of kolen met roodverkleuring waargenomen. Giewont vormde geen losse roosjes op de onderste krans en de rooskwaliteit was zeer goed: vast en  bolrond met een egaal witte inwendige kleur. Het gewas was goed ontwikkeld en zelfdekkend en vertoonde weinig tipburn en valse meeldauw.

Bron: D. Callens & G. Desmedt (Inagro, Rumbeke-Beitem) -  R. Winnepeninckx (PCG, Kruishoutem) | Proeftuinieuws 5 | 8 maart 2019.