You are here

Persartikel Boer en Tuinder 24 juni 2016: Oplossingen op maat zoeken

Algemeen
30.06.2016

Demovelden: Patrik Dieleman. De onkruidbestrijdingsproeven in maïs waren gericht op alternatieven voor terbuthylazine. Afhankelijk van de onrkuidflora die je verwacht, zal een vroege na-opkomstbehandeling met een mgensel van drie tot vijf middelen of een combinatie van een vooropkomst- met een correctiebehandeling de oplossing moeten brengen.

 

Oplossingen op maat zoeken

Het demoplatform van Syngenta in Villers-la-Ville focuste op granen en maïs. Vooraf stond crop advisor Aardappelen Christian Walravens stil bij de vroege en hevige druk van de aardappelplaag dit jaar.

Aardappelplaag en alternaria voorkomen

Walravens beandrukte dat het ook op laat gepote percelen, waar de aardappelen nog maar beginnen boven te komen, van belang is om tijdig te beschermen. Door de aanhoudend vochtige omstandigheden en de vele aardappelopslag is de plaagdruk groot. de vroegst opgekomen planten die eind mei nog niet beschermd werden, kunnen de andere besmetten in het veld zelf. Op veel percelen is het daarom nodig om middelen met terugwerking te gebruiken. ''Omdat de planten nu sterk groeien, moet je de intervallen tussen twee behandelingen kort houden om de nieuwe groei te beschermen. In 2014 bleek Revus (mandipropamid) in combinatie met cymoxanil een zeer goede terugwerking, een antisporulerende en een preventieve werking op te leveren.''Maar hij herrinerde er ons ook aan dat je bij al die plaagdruk alternaria niet mag vergeten. Om verspreiding van conidiën door opspattend water te voorkomen, moeten ook de onderste bladeren vrij blijven van besmetting. Om te vermijden dat je minder gevoelige stammen selecteert, start je bij het begin van de bloei met een sterk middel en dat is Carial Star zeker volgens Walravens. Pluspunten voor dit seizoen zijn de regenvastheid en de lange werking. Nadien kan je de bescherming onderhouden met strobilurines zoals Amistar of met macozeb.

Onkruidbestrijding in Maïs

Uiteraard werd in de proeven sterk ingespeeld op herbicidencombinaties die een alternatief moeten bieden voor terbuthylazine (TBA). Een eerste proef vergeleek een aantal na-opkomstbehandelingen met combinaties van voor- en na- opkomst. Bij de na-opkomstbehandelingen bestond een startcombinatie die goed haar werk deed uit 1 l/ha Lumica met 0,4 l/ha Samson Extra 60 en 0,015 kg/ha Peak. De 0,9 l/ha Dual Gold moet de Gardo Gold vervangen, waarin TBA zit. Omdat de werking trager is dan bij de combinatie met Gardo Gold, benadrukte Christian Walravens dat je vroeg genoeg moet ingrijpen: beter in het 3-à 4-bladstadium dan wanneer er al 5 tot 6 bladeren zijn. ''Vorig jaar bleek het rendement in onze proeven 25% hoger te liggen in vroeg behandelde percelen. Het is zeker belangrijk om bij de onkruidbestrijding niet alleen naar de naakte kosten van de middelen te kijken, maar ook naar de opkomst. Edward Vander Linden, lead crop advisor, vertelde dat Peak een waardevolle aanvulling is, met onder meer een goede werking tegen kamille, ridderzuring en haagwinde. ''We hebben dit middel in feite ontwikkeld anticiperend op de mogelijkheid dat TBA verdween, wat bijvoorbeeld ook al in Frankrijk het geval is. Peak toont nog een zeer goede selectiviteit bij meer dan zes bladeren.'' De combinaties met een vooropkomstbehandeling bewezen dat 0,75 l/ha Dual Gold daarin al een mooi herbicideneffect gaf. Dat creëert ook wat meer tijdom terug te komen met de na-opkomstbehandeling, waardoor je ook beter kunt in spelen op de onkruidflora die dan aanwezig is. Uiteraard waren de omstandigheden ideaal voor bodemherbiciden. Wie problemen verwacht met onkruidgiersten, verhoogt het best de dosis Dual Goold in vooropkomst. Op de vraag welk effect het wegvallen van TBA heeft op de kostprijs van de onkruidbestrijding reagerde Vander Linden dat er bij een vroege na-opkomstbehandeling bijna geen prijsverschil is. ''Maar dat is er wel degelijk wanneer je lang wacht en daardoor de dosissen moet verhogen.'' Een andere proef vergeleek het effect van driftreducerende doppen. Grovere druppels geven een minder mooi spuitbeeld. bij 90% en ook al bij 75% driftreductie moet je dat effect in de gaten houden. Dit jaar werkten de bodemherbiciden zeer goed. Bovenden konden we in na-opkomst spuiten bij een hoge luchtvochtigheid, waardoor de onkruiden gevoeliger zijn. Daarom verwachtten beide sprekers dat het moelijk wordt om conclusies te trekken uit de proef.

Wintergranen

Wintergerst is voor Syngenta een belangrijke teelt, omdat ze al enkele jaren hybride gerstrassen op de markt brengen. ''Onze rassen stoelen zeer goed uit'', vertelde Edward Vander Linden, ''daarom moet je minder dicht zaaien.'' Een proef vergeleek een zaaidichtheid van 3 eenheden/ha (150 korrels/m2) met 3,6 eenheden (190korrels/m2). Doordat de proefvelden in Wallonië lagen, konden ze 180 eenheden stikstof toedienen. Het effect van een verhoogde eerste, tweede of derde fractie of van een toepassing in twee fracties werd onderzocht. ''Vandaag zien we weinig verschil tussen de verschillende systemen, zelfs niet met de verminderde zaaihoeveelheid. Vorig jaar leidde het verschil in zaadhoeveelheid niet tot significante verschillen in opbrengst.'' Bij de hybride gerstrassen is Volume het meest verkochte ras. Volgens Edward Vander Linden zijn het hoge opbrengstvermogen en de grote regelmaat over de jaren heen de sterkste troeven. Nieuwe rassen zijn Tektoo, Bazooka en Mercurioo. Dat laatste zou een zeer goede ziekteresistentie mee in de weegschaal leggen. Wootan, dat zeer gewild is op de Duitse markt, werd vorig jaar geïntroduceerd op de Belgische markt. In wintertarwe en in wintergerst zagen we proeven rond groeiregulatie en positionering van Moddus. In een fungicidenproef in wintergerst was uiteraard een hoofdrol weggelegd voor een SDHI. Er was een proef waar dit de enige behandeling was in de fase 'laatste blad-begin baard'. De laatste week ging het zeer snel met de afrijping van de gerst en de verschillen tussen de behandelingen werden kleiner. De aanwezigheid van enkele proefmiddelen gaf aan dat we binnen afzienbare tijd nieuwe fungiciden of formuleringen mogen verwachten, in gerst zowel als tarwe. In een wintertarweproef met twee funficidenbehandelingen moest een triazole, aangevuld met 1 l/ha Bravo, in het stadium 'eerste knoop' de basis leggen voor een goede strategie tegen septoria. ''In Ierland, waar het klimaat lijkt op wat wij dit jaar krijgen, is de strategie om driemaal te behandelen met een triazole, aangevuld met Bravo. De infectiedruk is na de tweede behandeling zodanig verminderd dat de derde behandeling het kan afmaken.''

Het nieuwe hybride gerstras Mercurioo heeft volgens Edward Vander Linden (rechts) en Christian Walraven een zeer goede algemene ziekteresistentie.