You are here

Beproefd op het demoplatform van Syngenta: Maïsteelt zonder tba en hybridegerst

Algemeen
04.07.2016

In Villers-la-Ville, tussen Nijvel en Charleroi, presenteerde Syngenta de laatste nieuwigheden in de maïs-en granenteelt aan de hand van een proefveldbezoek.

Toelichting bij onkruidbestrijding in maïs werden, gevolgd door een voorstelling van de hybride gerstrassen en de ziektebestrijding: een mooi gevuld programma van de demonamiddag van Syngenta.

Wat zonder TBA?

''Voor de maïsteelt focussen we voornamelijk op de teelt met restricties in het gebruik van terbutylazine (TBA)'', leidde Edward Vander Linden, Crop Advisor Lead bij Syngenta, het bezoek in. ''Nooit eerder kregen we zoveel vragen in verband met teeltadvies als nu.

''Uit een eerste voorgestelde proef bleek de kracht van TBA. De middelen werden toegepast in het twee-drie bladstadium, een vroege toepassing dus, om bestrijding zonder TBA te vergelijken. Gardo Gold bevat immers metolachloor en TBA als actieve componenten, Dual Gold enkel S-metolachloor. Proefobjecten waarbij Gardo Gold gebruikt werd, hadden beduidend minder onkruiden. In een ander deel van de proef werd nagegaan of het schrappen van TBA opgevangen kan worden door een vooropkomst behandeling. ''Dual Gold wordt in vele andere teelten in vooropkomst gebruikt met goede resultaten'', legde Christian Walravens, teeltadviseur bij Syngenta, uit. Ook in de maïsteelt blijkt een vooropkomst behandeling met Dual Gold mogelijkheden te hebben.

Om de nawerking van vooropkomst behandelingen te testen, werd een tweede proef voorgesteld waarbij enkel voor de opkomst behandeld werd, hetzij met Dual Gold, hetzij met Lumica, hetzij met een combinatie van deze twee of met een referentieproduct. Enkel vooropkomst behandelen bleek onvoldoende te zijn voor een goede onkruidcontrole, maar in die veldjes was de aanwezigheid van bijvoorbeeld muur en kamille wel al sterk gereduceerd in vergelijking met de controle.

''De dosering van Dual Gold is erg belangrijk voor de beheersing van de lastige grasonkruiden'', zei Christian Walravens. Daartoe werden verschillende doseringen Dual Gold toegepast, gespreid voor opkomst en in het derde bladstadium. ''Ons advies is om niet de volledige hoeveelheid Dual Gold toe te passen in vooropkomst, maar bijvoorbeeld 0,75 L/ha en dan nog eens 0,75 L/ha in het derde bladstadium. Op die manier wordt de onkruidpopulatie al afgezwakt door de vooropkomst behandeling en vervolgens verder gecontroleerd door de na opkomst behandeling'', besloot Edward Vander Linden.

 

Driftreductie

            Een andere maïsproef vergeleek de effectiviteit van driftreducerende doppen op de onkruidbestrijding. Hierbij werden toepassingen aan 2 bar met een luchtinjectiedop Iso 03, Iso 04 en Iso 06 met toepassingen aan 2 bar vergeleken met een klassieke spuitdop. Deze luchtinjectiedoppen geven respectievelijk 50%,, 75% en 95% drifreductie. ''Toepassingen met de luchtinjectiedoppen resulteren in grovere druppels die een minder goed contact maken met het bladoppervlakte. Zonder gebruik van TBA neemt het belang van contactherbiciden toe, waardoor het belangrijk is om de effectiviteit van deze doppen te testen'', verklaarde Edward Vander Linden. ''In deze proef zien we geen verschil tussen de behandelingen met de verschillende doppen, waarschijnlijk doordat het een jaar is met een hoge relatieve vochtigheid. In drogere jaren kan er mogelijk wel een verschil zijn'', nuanceerde Christian Walravens.

 

Hybride gerst

            ''Syngenta is sterk met wintergerst hybride rassen op de Belgische markt'', vertelde Edward Vander linden. ''Het voordeel van hybride rassen is de uitstoeling, die sterker, die sterker is dan bij niet-hybride rassen. Hierdoor moeten planten minder dicht bij elkaar gezaaid worden. Wij werken niet met gewicht, maar met hoeveelheden per oppervlakte-eenheid. Waar voor andere rassen een zaaidichtheid van ongeveer 250 korrels/m2 geadviseerd wordt, is dat voor deze hybride rassen 190 korrels/m2 of zelfs 150 korrels/m2, ging de Crop Advisor Lead verder. De uitstoelingscapaciteit wordt dan ook gedemonstreerd in de variëteitenproef. Tot op het moment van de demo was er nog geen verschil in de arentelling te merken tussen veldjes ingezaaid aan 190 korrels/m2 of 150 korrels/m2. ''Variëteiten die dit jaar nieuwe beloften zijn voor de Belgische markt, zijn Bazooka, Wootan en Mercurioo'', vertelde Christian Walravens. Alle drie deze variëteiten zijn resistent tegen het BaYMV-1 mozaïekvirus. Mercurioo en Wootan verloren weinig gevoeligheid voor meeldauw. Mercurioo is goed bestand tegen koude, maar gevoeliger voor legering.

 

Bemesting

Voor de bemesting werd gevarieerd tussen twee en drie stikstofgiften. Indien drie giften gegeven werden, gebeurde dit in de fasen ‘einde uitstoeling’, ‘oprichting’ en in het laatste bladstadium. Voor twee giften vond de eerste gift plaats bij het einde van de uitstoeling en de tweede tussen het oprichten en het verschijnen van het laatst blad. Door  die tweede gift uit te stellen kon een boost gegeven worden aan de planten vlak voor de korrelvulling. ''Gezien de arme bodem hier en de natte die gepaard ging met relatief veel uitspoeling, werden in totaal 180 eenheden stikstof  gegeven. Aangezien er geen legering te zien is, was die hoeveelheid hier zeker gepast'', legde Christian Walravens uit. Wanneer de stikstof in twee keer werd toegediend, werden er telkens 90 eenheden toegediend. ''Dat is vrij veel, dus misschien is drie giften toch beter'', voegde de teeltvoorlichter eraan toe.