HYVIDO : SY Toreroo | Syngenta Belgie

You are here

De voordelen van Toreroo, hybride gerst  

  • Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar 

  • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid

  • Meer stabiliteit : reageert beter op bodemheterogeniteit en stress**   

  • Efficiëntere benutting van water en nutriënten door de betere beworteling

Kenmerken en toleranties Toreroo

DoorschietenVroegrijpheidLengteHectolitergewicht
halflaathalfvroeggemiddeld gemiddeld tot hoog

 

WitziekteNetvlekkenziekteBladvlekkenziekteDwergroestGele Mozaïek BaY MV-1WintervastheidLegering
matig  gevoeligweinig gevoeligmatig gevoeligweinig gevoeligresistentzeer goedmatig gevoelig

Resultaten SY Toreroo

SY Toreroo results

HYVIDO-bullet-LCG-NLBE

* Gemiddelde meeropbrengst Hybride gerstrassen in LCG proeven 2017, 2018, 2019 t.o.v. gewone gerstrassen. Berekening op basis van voedergerstprijs van 140 €/ton. 
** Hyvido scoort in de praktijk nog beter dan in de proeven omdat op de mindere zones in het perceel extra voordeel wordt gehaald t.o.v. klassieke rassen.

Hyvido hybride gerst in het kort

Hyvido hybride gerst in het kort