You are here

De voordelen van Toreroo Hybride wintergerst

 • Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar

 • Zeer goede ziektetoleranties

 • Uitstekend winterhard

Bonus van > 600 kg/ha extra, > 100 € extra per hectare (bij een gemiddelde gerstprijs van 170 €)

Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)

"Bonus HYVIDO": > 600 kg/ha!

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha

Gemiddelde meerjarige resultaten korrelgerst LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)Roel van Avermaet: Gerst is zo'n mooi gewas!

 LCG Meerjarige resultaten Toreroo  (2018-2021) :  Toreroo :  102,7

Toreroo hybride gerst resultaten LCG Vlaanderen 2018-2021

Kenmerken en toleranties Toreroo hybride wintergerst :

 • Doorschieten : halflaat

 • Vroegrijpheid : halfvroeg

 • Lengte : gemiddeld

 • Hectolitergewicht : gemiddeld tot hoog

 • Witziekte : matig gevoelig

 • Netvlekkenziekte : weinig gevoelig

 • Bladvlekkenziekte : matig gevoelig

 • Dwergroest : weinig gevoelig

 • Gele Mozaïek BaY MV-1 : resistent

 • Wintervastheid : zeer goed

 • Legering : matig gevoelig

Hyvido hybride gerst in het kort

Hyvido hybride gerst in het kort

Wat is HYVIDO?

Wat is HYVIDO eigenlijk ?

Wij vertellen u graag meer over ons hybride gerstconcept !

zaaizaadbehandeling in gerst is de beste verzekering voor een maximaal rendement

Zaaizaadbehandeling

Meer weten over de unieke werking van VIBRANCE™ STAR?

HYVIDO Hybride gerst laat ook in 2019 uitstekende resultaten zien, ook tov rassen met tolerantie voor gerstvergelingsziekte

Resultaten HYVIDO

Overtuig uzelf met de resultaten 2016 t/m 2021

Tips van onze technisch specialist voor aangepaste teeltwijze hybride gerst

Teelttechniek HYVIDO

Tips van onze Technisch Specialist