HYVIDO : TOREROO

De voordelen van Toreroo Hybride wintergerst

 • Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar
 • Zeer goede ziektetoleranties
 • Uitstekend winterhard

Bonus van > 600 kg/ha extra, > 150 € extra per hectare (bij een gemiddelde gerstprijs van 250 €/ton)

Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)

format_quote

Bonus HYVIDO: > 600 kg/ha!

format_quote
chevron_left
chevron_right

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha:

Bonus Hyvido
Roel van Avermaet

 LCG Meerjarige resultaten Toreroo  (2018-2021) :  Toreroo :  102,7

 

Toreroo hybride gerst resultaten LCG Vlaanderen 2018-2021

Kenmerken en toleranties Toreroo hybride wintergerst :

 • Doorschieten : halflaat
 • Vroegrijpheid : halfvroeg
 • Lengte : gemiddeld
 • Hectolitergewicht : gemiddeld tot hoog
 • Witziekte : matig gevoelig
 • Netvlekkenziekte : weinig gevoelig
 • Bladvlekkenziekte : matig gevoelig
 • Dwergroest : weinig gevoelig
 • Gele Mozaïek BaY MV-1 : resistent
 • Wintervastheid : zeer goed
 • Legering : matig gevoelig

HYVIDO hybride gerst in het kort

Wat is HYVIDO?

Wat is HYVIDO eigenlijk ?

Wij vertellen u graag meer over ons hybride gerstconcept !

Zaaizaadbehandeling in gerst

Zaaizaadbehande-ling in gerst

Meer weten over de uniek werking van VIBRANCE STAR?

HYVIDO Hybride gerst laat ook in 2019 uitstekende resultaten zien, ook tov rassen met tolerantie voor gerstvergelingsziekte

Resultaten HYVIDO

Overtuig uzelf met de resultaten 2016 t/m 2021

Tips van onze technisch specialist voor aangepaste teeltwijze hybride gerst

Teelttechniek HYVIDO

Tips van onze Technisch Specialist