You are here

Onkruidbestrijding in suikerbieten

Schoon gewas, maximale oogst

Onkruiden de baas blijven….. dat lukt niet altijd even gemakkelijk. Ieder jaar kiemen er weer tal van grassen en breedbladige onkruiden. Om echter top-opbrengsten te behalen zal ook de onkruidbestrijding een 100 % resultaat moeten geven. Het meeste rendement behaalt u door vroeg te zaaien, en er voor te zorgen dat er zo min mogelijk onkruid kan kiemen. Het FAR-systeem is het standaardsysteem om met enkele bespuitingen in lagere doseringen met uitgebreide combinaties, de belangrijkste onkruiden effectief te bestrijden.

Door Dual Gold toe te voegen aan het FAR-systeem, vanaf het echte 4-bladstadium van de biet, bent u verzekerd van een uitstekende onkruidbestrijding met een lange nawerking.
 
Middelen op basis van S-Metolachloor:
Gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsebieden wordt sterk afgeraden. 

DeZandzoeker app van Syngenta geeft u de gebruiksmogelijkheden van onkruidbestrijdingsmiddelen op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Kijk op www.zandzoeker.be  of dowload de app in de app-of playstore van uw telefoon. Hierin kunt u eenvoudig per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold of Gardo Gold wel of niet mag gebruiken.

Duurwerking bodemherbicide suikerbieten belangrijk !!
Bij een rij-afstand van 50 cm in de teelt van bieten is de rij relatief lang open. Hierdoor hebben veel grassen en breedbladige onkruiden gedurende een lange tijd de gelegenheid te kiemen. Juist dáárom zijn bodemmiddelen dan ook onmisbaar in de totale onkruidbestrijding. Dual Gold® is een bodemherbicide dat aan de FAR-mixen wordt toegevoegd en er voor zorgt dat kiemende grassen en breedbladige onkruiden tijdens een langere periode worden bestreden. Tevens versterkt dit product de contactwerking van de onkruidenmix. Kortom: Dual Gold werkt lang en breed. 

Waarom Dual Gold toevoegen aan de FAR-mix?
•    Voor de bestrijding van grassen zoals hanepoot, vingergrassen en naaldaarachtigen en nagenoeg alle breedbladige onkruiden. 
•    Met name sterk op zwarte nachtschade, kamille, muur, paarse dovenetel, hondspeterselie en bingelkruid.
•    Uitstekende werking op hanepoot en andere éénjarige grassen.
•    Heeft  een versterkende contactwerking  op nagenoeg alle onkruiden, die al zijn opgekomen
•    Voor de zeer lange nawerking, dus een onkruidvrij gewas.
•    Veilig voor het gewas vanaf het echte 2-bladstadium.
•    Uitstekend mengbaar met alle gangbare bietenherbiciden. Hét product voor de laatste bespuiting in bieten.
 

Advies:
•    Vanaf 4 echte blaadjes 0,75-1/ha (T3 in FAR);
•    In totaal niet meer dan 1,3 l/ha in de teelt gebruiken.