You are here

Geef uw wintergranen de gepaste bescherming.

Tarwe
02.05.2017

Momenteel is het nog koud en droog. Begin volgende week is er echter een tendens naar gevoelig zachter weer waar te nemen. Als deze evolutie zich doorzet, zullen de wintergranen een hergroei kennen en wordt best een T1-ziektebestrijding ingepland voor de wintertarwe. Om het jonge gewas alle kansen te bieden en het opbrengstpotentieel van uw wintertarwe te maximaliseren, is een afdoende bestrijding van roesten en septoria een noodzaak. Voor de T1 behandeling is een combinatie van een multisite (Bravo bevattend product) met triazolen het meeste geschikt. Tegen septoria is het gebruik van een multi-site fungicide zeer belangrijk: hierdoor krijg je een doeltreffende (preventieve) controle in het begin van de gewasontwikkeling. Ook voorkomt dit de selectie van minder gevoelige stammen voor triazolen. Triazolen kan je best onderling afwisselen en aan een voldoende hoge totale dosis inzetten.

Middelen die deze multi-site met triazole combineren zijn Apache, Cherokee en Citadelle.

Let wel op dat er in de ziektebestrijding geen gat valt van meer dan 3 weken tussen 2 behandelingen. Dan moeten we terugkomen voor de T2 zodoende de tarwe te beschermen tot aan de oogst. Meer info daarover volgt nog!