You are here

Bescherm uw tarwe en verzeker uw opbrengst

Tarwe
25.04.2017

Het is duidelijk dat de weersomstandigheden van de laatste weken niet gunstig zijn voor een vroege ontwikkeling van schimmelziekten in tarwe. De voorspellingen geven aan dat er vochtiger lucht op komst is.

Septoria kan algemeen gevonden worden op de onderste bladeren en gele roest kan worden waargenomen, soms uitdrukkelijk aanwezig in gevoelige rassen.  

De situatie kan sterk verschillend zijn tussen de percelen: vroege zaaidatum, gewasresten (graan) in de grond, een gevoelig ras,...zijn factoren die de ziektedruk beïnvloeden.

Ongeacht de situatie, de opbrengst moet worden verzekerd.

Algemeen advies :

 1) Gebruik een multi-site fungicide die actief is op septoria om :

à een doeltreffende (preventieve) controle in het begin van de gewasontwikkeling te bekomen

à de selectie van minder gevoelige stammen aan (solo) triazolen te voorkomen,

2) Handhaaf intervallen niet boven de 3 weken tussen 2 behandelingen

3) Pas de bescherming aan volgens de situatie op het veld:

Ras en gezondheidstoestand, zaaidatum, aanwezigheid van gewasresten  (zonder ploegen), ...

 

Ons advies : CHEROKEE - CITADELLE - APACHE

      

Een product op basis van chloorthalonil is aangeraden minstens 1 maal per seizoen. Zijn multi-site, preventieve werking is onvermijdelijk om een doeltreffende en rendabele bescherming tegen septoria te verzekeren.

Voor wat betreft de triazolen is het nuttig om deze onderling af te wisselen en deze aan een voldoende hoge totale dosis in te zetten. Een product zoals CHEROKEE, Citadelle, Apache, die 2 triazolen aan volle dosis bevat, in combinatie met een hoge dosis chloorthalonil, is daarvoor bijzonder geschikt.