You are here

Hou uw suikerbieten vrij van Cercospora

Suikerbieten
01.08.2019
Suikerbiet

Wie een maximaal rendement van zijn suikerbieten nastreeft, dient zijn bladapparaat gezond te houden. De belangrijkste bladziekte is Cercospora. Vochtig en warm weer zijn ideale stimuli voor Cercospora. In de VS is Cercospora de grootste kilovreter en dienen telers tot 6 à 7 keer hun bieten te behandelen tegen Cercospora. Met de klimaatopwarming is het zeker één van de ziektes waar zowel de veredeling als de gewasbescherming dient op te focussen. De behandelingsdrempel voor Cercospora wordt overschreden wanneer 5% van de bladeren aangetast zijn door minstens één cercosporavlek. Voor roest en witziekte ligt de behandelingsdrempel op 15%. Een beredeneerde bestrijding van Cercospora is belangrijk aangezien heel wat Cercospora stammen resistent zijn tegen diverse fungiciden (vooral strobilurines). Syngenta adviseert om voor de eerste behandeling triazolen (bv. Armure) in te zetten. Om te komen tot een multisitewerking en de resistentieontwikkeling tegen Cercospora af te remmen, kan het aangewezen zijn om bv. Mancozeb toe te voegen. Controleer vandaag nog uw velden en blijf Cercospora voor!