You are here

Geef de bladluizen het nakijken

Suikerbieten
04.05.2020

Sinds een 10-tal dagen wordt de behandelingsdrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten bereikt in diverse bietenpercelen. Bladluizen dragen het vergelingsvirus over waardoor tot 50% schade in bietenpercelen kan optreden. Bietenkevers, aardvlooien en springstaarten komen dit jaar beperkt voor. Ook in graanpercelen is een belangrijke aanwezigheid van ongevleugelde groene bladluizen vastgesteld. Tegelijkertijd is ook de eiafleg door het graanhaantje. Allemaal signalen dat we alert moeten blijven om een zware impact op onze gewassen te voorkomen.

In suikerbieten kan Karate Zeon toegepast worden ter bestrijding van de bietenkevers en aardvlooien. Omdat het belangrijk is om natuurlijke vijanden van bladluizen te sparen, wordt het aangeraden om een pyrethroïde pas in te zetten in uiterste nood. Daarom wordt er nu eerder geadviseerd naar producten die de nuttigen sparen. Het is hierbij belangrijk uw percelen algemeen zeer goed op te volgen want de effectieve schade zal pas binnen een paar weken duidelijk zichtbaar worden. Voor percelen waarvan het zaad met neonicotinoïden behandeld is, geniet u volle bescherming waardoor u momenteel niet dient in te grijpen. Overleg met uw adviseur voor een advies op maat en volg de officiële waarschuwingen.