You are here

Syngenta op PREIdag 2021 bij PCG Kruishoutem

Overige groenten
23.09.2021
Preidag 2021

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek & plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie. En uiteraard was Syngenta ook van de partij.

 

Nieuw etiket

Het was een zeer geslaagde middag, er waren meer dan 250 aanwezigen die in groepen langs de verschillende thema’s werden rondgeleid. Vanuit Syngenta werd de nadruk gelegd op het nieuwe etiket van onze producten met Prosulfocarb. Deze producten kunnen ook ingezet worden in prei en dat is belangrijk, aangezien heel wat middelen verdwijnen. Helaas zijn in het vorige najaar problemen ontstaan met drift op niet doelwitgewassen. Om deze belangrijke molecule in de benen te houden, gaf Syngenta toelichting op het nieuwe etiket van Defi/ Spow/ Milot.

Preidag 2021

 

Wat is er veranderd?

De belangrijkste veranderingen nog even op een rijtje.

Voor alle toegelaten teelten met uitzondering van wintergranen:

  • Gebruik van minimum 90% driftreducerende techniek
  • GEEN gebruik tussen 1 september en 1 maart

 

Voor de wintergranen:

  • Gebruik van minimum 90% driftreducerende techniek
  • Enkel ter bestrijding van éénjarige resistente grasachtige onkruiden
  • Tussen 1 september en 1 maart is GEEN gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen
  • Tussen 1 september en 1 maart GEEN gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders

 

En als u aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met uw Syngenta Crop Advisor.

Tags: