You are here

Onkruidbestrijding in vroege wortelen

Overige groenten
26.04.2019
Reflect

Effectieve bestrijding van onkruiden in de wortelteelt is uiterst belangrijk en blijkt ook ieder jaar weer een stevige uitdaging. Zorg altijd dat uw perceel vrij is van onkruid, ook van klein kiemend onkruid, voor de zaai van de wortelen.

Op dit moment staan de eerste vroege wortelen juist boven de grond. Veelal wordt er aan de basis direct na zaai een combinatie van bodemherbiciden gespoten. Door het droge weer in april kan het zijn dat de effectiviteit van bodemherbiciden onvoldoende is.

Onkruidbestrijding in vroege wortelen

Onkruidbestrijding na opkomst

Bij opkomst van de wortelen komt meestal ook het eerste kiemende onkruid, zoals melganzevoet en zwarte nachtschade. Wanneer de wortelen het 2-bladstadium hebben bereikt kan er veilig gestart worden met de herbiciden na opkomst.

Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om na opkomst een bodemherbicide in te zetten met een contactwerking. Deze contactwerking is belangrijk voor de bestrijding van melganzevoet en zwarte nachtschade.

Bij veel telers en adviseurs is Defi®/Spow® al jaren lang een vaste waarde in de onkruidbestrijding in wortelen. Defi/Spow is een bodemherbicide met daarnaast een sterke contactwerking op o.a. melganzevoet en zwarte nachtschade.

Tips bij het inzetten van Defi/Spow in wortelen

  • Zet Defi/Spow in vanaf het 2-bladstadium
  • In vroeg stadium Defi/Spow inzetten voorkomt residu
  • Defi/Spow mag 1 keer per teeltcyclus worden ingezet
  • Om bestaand onkruid af te branden kunnen, voor een optimaal resultaat, Sencor® en/of Challenge® worden toegevoegd

Ons advies voor de onkruidbestrijding in wortelen

  • Direct na zaai voor opkomst, clomazone + pendimethalin + aclonifen toepassen
  • Ofwel 2e bespuiting, na opkomst vanaf 2-bladstadium, Defi/Spow 1,5 ltr/ha + Sencor® 50 ml/ha (+ Challenge® 0,5 ltr/ha)
  • Ofwel 2e bespuiting, na opkomst vanaf 3-bladstadium, Defi/Spow 2,5 ltr/ha + Sencor® 100 ml/ha (+ Challenge® 0,5 ltr/ha)

Challenge® mag worden ingezet vooropkomst en in het 2-3 bladstadium

Sencor® en Challenge® zijn handelsmerken van Bayer CropScience.