You are here

Tijdige onkruidbestrijding in maïs = eerste winst

Maïs
23.05.2017

Heel wat maïspercelen zijn 4 weken gezaaid en bereiken momenteel het 4-bladstadium. Tijd dus om uw onkruidflora te screenen en vervolgens in een vroeg stadium aan te pakken om opbrengstderving te voorkomen. Vooraleer u het juiste behandelingsschema (met of zonder Terbutylazine) kunt vastleggen, dient u na te gaan of er zich in de nabijheid (binnen de 20m) van uw percelen oppervlaktewater bevindt. In voorkomend geval opteert u om praktische redenen best voor een terbutylazinevrije oplossing. Syngenta biedt met Camix en Elumis 2 passende oplossingen voor TBA-vrije schema’s. Beide producten bevatten de actieve stof mesotrione die ook de basis is van Callisto. Tijdig behandelen (vanaf het 2-bladstadium) verdient aanbeveling aangezien onkruiden zoals kamille anders moeilijker beheersbaar worden. In de praktijk wordt de toevoeging van Peak aanbevolen om een meerwaarde te krijgen op kamille, zuring en haagwinde. Aangezien haagwinde op veel percelen met monocultuur maïs hardnekkig is, wordt aanbevolen om net voor het sluiten van de rijen (9-blad) een correctiebehandeling in te plannen met Peak. Voor zij die nog terbutylazine combinaties kunnen toepassen, zijn Gardo Gold + Callisto + grassenmiddel + peak gevestigde waarden. Contacteer uw fytohandelaar en maak de juiste keuze!

 

In de praktijk biedt de toevoeging van Peak een meerwaarde op kamille, zuring, haagwinde en cichoreiopslag. Peak is erkend tot in het 9-bladstadium waardoor een late correctiebehandeling tegen haagwinde tot de mogelijkheden behoort.